Fyrdubblar innehavet i Investor i utdelningsportföljen

Idag har jag fyrdubblat innehavet i Investor i min utdelningsportfölj. Tidigare ägde jag 20 aktier men nu finns där alltså 80 aktier. Fokus i utdelningsportföljen ligger på stabila utdelningsaktier som…

Läs artikeln